Dia Mundial de l’Alzheimer
La Malaltia de l’Alzheimer: la demència més freqüent

L’Alzheimer és una malaltia neurològica neurodegenerativa irreversible que es caracteritza per una pèrdua de memòria, alteracions del llenguatge, pèrdua del sentit de la orientació i dificultats per la planificació de tasques o la resolució de problemes (Fundació Pasqual Maragall). No existeix cap tractament que pugui prevenir l’aparició de l’Alzheimer o que n’aturi el seu desenvolupament, per bé que existeixen alguns medicaments que poden aportar beneficis a la vida dels afectats, especialment durant els primers anys d’aparició de la malaltia.

És una malaltia crònica que té una evolució d’entre 10 i 15 anys, tot i que és molt variable d’una persona a una altra, podent arribar als 20 anys de desenvolupament. S’hi reconeixen vàries etapes. En una etapa inicial es detecten les primeres pèrdues de memòria o problemes per trobar les paraules que es necessiten en una conversa; es passa a una etapa intermèdia en que el pacient necessita cada cop més ajuda per la realització d’activitats bàsiques: higiene personal, vestir-se o fins i tot menjar. La memòria es veu més afectada fins al punt que el pacient pot no reconèixer a membres de la família o pot perdre’s en llocs que li eren coneguts. També poden presentar-se trastorns de conducta, irritabilitat, deambulació... En l’etapa final es perd completament la memòria i les capacitats intel·lectuals i funcionals. El pacient oblida progressivament el llenguatge, cosa que repercuteix en la pèrdua de la parla, deixa de tenir control dels esfínters i fins i tot es pot perdre la capacitat de caminar, per tant, la dependència del malalt és absoluta. També es debilita el sistema immune.

Malgrat que no es coneixen les causes de l’aparició de la malaltia, cada cop sembla més evident que una combinació de factors que hi tenen a veure. Alguns d’aquests factors són no modificables, com ara la genètica o l’edat. Entre els factors de risc modificables hi trobem el fet de patir diabetis, la obesitat, la hipertensió, el tabaquisme, la nutrició o la manca d’activitat física, cognitiva i social, entre d’altres factors.

Tot i que no es pot afirmar que l’Alzheimer es pugui prevenir, l’adopció d’hàbits de vida saludables i la reserva cognitiva de la persona són elements que repercuteixen positivament en la nostra salut mental, disminuint així la possibilitat de patir Alzheimer i/o els seus efectes, retardar-ne la seva aparició o afavorir un progrés més lent de la malaltia. Per això, l’aprenentatge al llarg de la vida i l’estimulació cognitiva són eines que convé tenir presents.

Centres Blauclínic compta amb diversos grups de treball de diferents disciplines que treballen  amb persones que pateixen la Malaltia d’Alzheimer. Aquests grups tenen com objectius l’estimulació cognitiva del pacient, i també mantenir les capacitats funcionals i d’autonomia en les activitats de la vida diària i instrumentals. Es proporcionen eines per adaptar i compensar en cas de pèrdua de les capacitats, mantenir funcions motrius i estimular components cognitius són també una tasques a realitzar.

És important l’acompanyament i el suport tant de la persona malalta com dels seus familiars en les diferents fases de la malaltia.

Cal tenir en compte que no es poden recuperar les funcions que s’han perdut però sí que podem prevenir, mantenir, estimular i /o compensar.

Val a dir, però, que l’estimulació cognitiva no és una activitat exclusiva de residències, centres sociosanitaris o de dia. Qualsevol activitat quotidiana es pot considerar estimulació cognitiva en tant que fa treballar les funcions cognitives. Evidentment hi ha activitats que requereixen major participació que d’altres, però podem adaptar qualsevol activitat per tal de que l’afectat la pugui realitzar o participar. Es tracta de que el pacient s’enfronti a un repte cognitiu però evitant que aquest pugui angoixar-se o sentir-se frustrat per no poder dur la tasca a terme, i per això és important planificar i graduar l’exercici  tenint en compte les facultats d’aquesta persona. Segons la fase en la que es trobi el pacient d’Alzheimer, activitats de la vida diària, activitats de reminiscència, comentar un programa de la TV, identificar i parlar de les persones que veu en una fotografia, poden considerar-se bons exercicis d’estimulació cognitiva. També podem ajudar a resoldre l’activitat si veiem que la persona no se’n surt, per exemple recordant-li el nom de la persona que no aconsegueix identificar o simplement, no donant importància als errors que pugui cometre ni criticar la manera que té de resoldre una situació.

S’estima que entre el 60% i el 70% de les demències que es pateixen a nivell mundial són la Malaltia d’Alzheimer. A Catalunya se n’han diagnosticat 86.000 casos, una de cada deu persones major de 65 anys. Es la demència més comuna, especialment a partir dels 65 anys, però no hem de caure en l’error de pensar que fer-se gran implica necessàriament patir Alzheimer.

Actualment la investigació entorn de la malaltia de l’Alzheimer ja no es centra tan sols en la curació sinó en la detecció precoç de la malaltia i el seu tractament en la fase preclínica, ja que se sap que la malaltia comença deu o quinze anys abans de presentar els primers símptomes. Els grans avenços dels últims temps s’han fet precisament en aquest camp, com per exemple en les proves per la detecció de la proteïna TAU o de la proteïna amiloide al cervell, implicades en l’aparició de la malaltia.

La investigació és un aspecte important en relació a la malaltia, com ho és el tractament del pacient, però per altra banda cal no oblidar les atencions que requereixen les famílies i els cuidadors de persones malaltes d’Alzheimer. L’assessorament i l’acompanyament als cuidadors són, també, necessaris.

Autores: Monica López, Fisioterapeuta / Kina Paredes, Terapeuta Ocupacional 

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic