PRESENTACIÓ
Foto de porta amb el logo de Blauclinic i les oficines

Centres Blauclínic CBC som una corporació sanitària amb més de 38 anys de trajectòria assistencial a la ciutat de Barcelona. Gestionem equipaments d'hospitalització intermèdia, sociosanitaris i d'atenció a la dependència. Centres Blauclínic tenim conveni amb l'Administració Pública, CATSALUT i SISPAP. Tanmateix, comptem amb oferta de recursos privats d'internament i d'atenció diürna a la dependència. Actualment CBC estem configurats per quatre Centres i més de 600 llits: CBC Isabel Roig, CBC Putget Dolors Aleu, CBC Hospital Sant Jordi de la Vall d'Hebron i CBC Clínica Barceloneta.

La missió de Centres Blauclínic és oferir serveis assistencials en l'àmbit sociosanitari, d'atenció a la dependència i en el marc de l'atenció a la cronicitat, geriatria i les cures pal·liatives, oferint una atenció integral, personalitzada i de qualitat.

La visió de Centres Blauclínic és ser una organització compromesa amb el nostre entorn, referent i innovadora en el desplegament de recursos en els àmbits de l'atenció a la cronicitat, geriatria, final de la vida i atenció a la dependència, generant confiança als nostres clients i professionals, per tal de satisfer les seves expectatives.

Persona gran rient amb personal de Blauclinic
Personal de Blauclinic treballant
Personal de Blauclinic ajudant a persona gran amb un exercici.
VALORS
Personal de Blauclinic explicant coses a persona gran.

Atenció d'excel·lència centrada en la persona

Professionals com a eina fonamental del model d'atenció

Aliances amb els dispositius sanitaris i socials del territori

Proximitat amb els nostres usuaris

Millora i innovació

Qualitat

Per tal de garantir la prestació d'un bon servei, i fer un esforç cap a la millora contínua de l'organització, Centres Blauclínic ens comprometem a complir amb la Política de Qualitat establerta:

  • Disposant d'instal·lacions i equipaments adequats, confortables i segurs.
  • Oferint una atenció personalitzada i humana, basada en els nostres valors.
  • Tenint en compte l'opinió dels clients i professionals per tal de millorar la qualitat dels nostres serveis.
  • Fent un abordatge multidimensional de les necessitats de les persones ateses mitjançant el treball interdisciplinari.
  • Garantint la continuïtat assistencial mitjançant la coordinació amb la resta de recursos sanitaris i socials.
  •  
  • Facilitant l'accessibilitat als professionals de referència de cada àmbit.
  • Assegurant i facilitant la formació continuada dels nostres professionals per garantir la seva competència.
  • Assegurant la disponibilitat i l'anàlisi de la informació necessària per la millora contínua de l'organització.
  • Cercant la motivació i el compromís dels nostres professionals per tal de contribuir a un bon clima laboral.

Tanmateix, Centres Blauclínic ens comprometem a cercar els recursos disponibles per desenvolupar els nostres serveis conforme a la Política de Qualitat. A més a més, Centres Blauclínic adquirim el compromís d'adaptar-nos a les necessitats canviants de les polítiques assistencials vigents.

Els nostres Centres estan certificats per la norma ISO 9001:2008.


Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic