Informació general

A efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de juliol, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular de la web blauclinic.cat així com els dominis blauclinic.es, blauclinic.com, blauclinic.org, blauclinic.net, clinicabarceloneta.es i clinicabarceloneta.com, és Clínica Barceloneta, S.A.U. amb CIF: A-08418477 i domicili social a C. Fernando Pessoa 47-51, 08030-Barcelona (Barcelona). Telèfon de contacte 932 214 700 i adreça de correu electrònic info@blauclinic.cat.

________________________________________

Codi Tipus

El responsable del lloc web es troba adherit al codi Tipus de La Unió Catalana d’Hospitals.

________________________________________

Condicions d'ús

Amb aquestes Condicions d'ús, Clínica Barceloneta, S.A.U. regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels usuaris de la xarxa.

 1. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.
 2. L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Clínica Barceloneta, S.A.U. es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.
 3. L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Clínica Barceloneta, S.A.U. dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 4. Clínica Barceloneta, S.A.U. no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
 5. Clínica Barceloneta, S.A.U. es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 6. Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Clínica Barceloneta, S.A.U. i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Clínica Barceloneta - Centres Blauclínic que apareixen a la pàgina web són titularitat de Clínica Barceloneta, S.A.U. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.blauclinic.cat així com els dominis blauclinic.es, blauclinic.com, blauclinic.org, blauclinic.net, clinicabarceloneta.es i clinicabarceloneta.com

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de Clínica Barceloneta, S.A.U. no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa de Clínica Barceloneta, tret que s'indiqui el contrari.

L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web Clínica Barceloneta, S.A.U. estarà sotmès a les condicions següents: a. No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de Clínica Barceloneta - Centres Blauclínic. b. No s'establiran deep-links amb el lloc web de Clínica Barceloneta - Centres Blauclínic ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment. c. No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Clínica Barceloneta - Centres Blauclínic i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de Clínica Barceloneta - Centres Blauclínic, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Clínica Barceloneta, S.A.U . d. Sota cap circumstància, Clínica Barceloneta, S.A.U. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin. e. Qualsevol hiperenllaç a la web de Clínica Barceloneta - Centres Blauclínic s'efectuarà a la pàgina principal.

7. Política de privadesa o protecció de dades: www.blauclinic.cat així com els dominis blauclinic.es, blauclinic.com, blauclinic.org, blauclinic.net, clinicabarceloneta.es i clinicabarceloneta.com utilitzen galetes per millorar l'experiència dels usuaris, per facilitar la navegació pel lloc web i una adequada experiència d'usuari

QUÈ SÓN LES GALETES? Les galetes són petits arxius de text que s'emmagatzemen en l'ordinador, tablet o smartphone mitjançant el navegador de l'usuari quan aquest visita una plana web. Aquests fitxers emmagatzemen informació de caràcter temporal però necessària per optimitzar l'experiència de navegació i estalviar temps en posteriors visites a la pàgina.

BLOQUEIG DE LES GALETES Pots bloquejar les galetes a través de les opcions de configuració del teu navegador però això pot provocar que no funcioni correctament la pàgina durant la teva navegació o que aquesta tingui comportaments inesperats i inclús la limitació d'accés a certs apartats de la web.

8. La informació continguda a aquesta web és de caràcter divulgatiu. Per tant, Clínica Barceloneta S.A.U. no assumirà cap responsabilitat sobre l’ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

9. Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Clínica Barceloneta, S.A.U., en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.

10. La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

________________________________________

POLITICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, CLÍNICA BARCELONETA-CENTRES BLAUCLÍNIC, vol facilitar un accés ràpid i àgil a les principals informacions relatives als tractaments que duu a terme i als drets que assisteixen a les persones interessades, per tal que puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable dels tractaments que s’efectuen és la Clínica Barceloneta, amb domicili fiscal al carrer Fernando Pessoa, 47-51, 08030-Barcelona. Telf.93 221 47 00 i c/e. info@blauclinic.cat.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Hi podeu contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant un correu electrònic a dpd@blauclinic.cat

LLISTA DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT QUE ES DUEN A TERME A CLINICA BARCELONETA-CENTRES BLAUCLINIC.

  1. Activitat de Tractament Administració:

  • Finalitat: Gestió habitual dels processos d’administració, facturació i comptabilitat.

  • Legitimació: Tractament necessari per executar un contracte.

  • Conservació: 6 anys.

  • Destinataris: Organismes Oficials.

  2. Activitat de Tractament de Recursos Humans:

  • Finalitat: Gestió de personal: selecció, contractació, nòmines, liquidacions fiscals i de la seguretat social, gestió calendari de treball, prevenció de riscos laborals, formació. Formació en pràctiques.

  • Legitimació: El tractament és necessari per executar un contracte, en el qual l’interessat es part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.

  • Conservació: 10 anys

  • Destinataris: No es cediran dades a tercers. Excepte obligació legal als Organismes Oficials.

  3. Activitat de Tractament de Videovigilància:

  • Finalitat: Preservar el control i la seguretat de l’accés a l’edifici.

  • Legitimació: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

  • Conservació: 1 mes

  • Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte a petició de les Forces i Cossos de Seguretat.

  4. Activitat de Tractament Pacients:

  • Finalitat: Garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre, assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials, facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats. Complimentar la seva història Clínica en el centre i implementar mecanismes de coordinació d’històries que es desenvolupin.

  • Legitimació: Article 9.2 h del RGPD. Prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

  • Conservació: 15 anys

  • Destinataris: Serveis Administratius. Servei Català de la Salut. Organismes Oficials per a la correcte assistència

DRETS DELS INTERESSATS

Dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat.

Els interessats tenen el dret accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, hauran de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades: per correu ordinari al carrer Fernando Pessoa, 47-51, 08030-Barcelona o per c/e. dpd@blauclinic.cat, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del document nacional d’identitat o bé equivalent, juntament amb el model de sol·licitud, que també es pot demanar per correu electrònic a l’entitat, i li facilitarem a la major brevetat. Clínica Barceloneta us donarà resposta a la vostra petició en el termini màxim d’un mes, o en el cas de peticions més complexes es pot ampliar a dos mesos. Així mateix, se’ls informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dret de queixa.

Tota persona que consideri que l’entitat ha actuat incorrectament en el tractament de les dades personals podrà dirigir-se al Responsable del Fitxer, identificant-se de manera suficient i exposant per escrit el contingut de la queixa.

Copyright

Clínica Barceloneta, S.A.U. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.blauclinic.cat, blauclinic.es, blauclinic.com, blauclinic.org, blauclinic.net, clinicabarceloneta.es i clinicabarceloneta.com. Clínica Barceloneta, S.A.U. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic