Projecte Grans Actius al barri de Sant Andreu
Un programa de voluntariat

Aquesta setmana s’ha realitzat la reunió informativa i de presentació del Projecte Grans Actius al Centre Sociosanitari Isabel Roig. La jornada ha estat dirigida per la tècnica de referència del programa Grans Actius de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i hi han assistit professionals del CBC Isabel Roig i del CAP Casernes.

L’objectiu del programa, que arriba aquest setembre al barri de Sant Andreu, és fomentar les relacions intergeneracionals,  la promoció de l’envelliment actiu, la promoció del voluntariat i l’acció de suport comunitari de proximitat.

Concretament, s’intenta donar suport al col·lectiu de persones que pateixen malalties cròniques, discapacitat i/o dependència. L’acció de voluntariat consistirà en l’acompanyament d’aquestes persones en:

  • Visites mèdiques
  • La realització de proves mèdiques
  • Visites a farmàcia o altres serveis de salut
  • Visites a Centres de Salut (diagnòstics, tràmits, etc.)

La peculiaritat del programa Grans Actius al barri de Sant Andreu és que el servei s’ofereix, no només des del CAP, sinó també des del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), del Centre de Salut Mental d’Infància i Joventut (CSMIJ), i del Centre Sociosanitari Isabel Roig, aprofitant la integració d’aquests serveis a les Casernes de Sant Andreu, i amplificant així el servei al conjunt de la comunitat veïnal.

El Centre Sociosanitari CBC Isabel Roig participa activament en el projecte des del Departament de Treball Social amb la voluntat de seguir millorant l’atenció a persones amb malalties cròniques o amb dependència, difonent informació sobre el programa, realitzant captació de voluntariat i sobretot, tramitant la sol·licitud del servei per a aquelles persones usuàries del Centre que ho necessiten.

Si us interessa participar com a voluntaris/es podeu contactar directament amb el Departament de Treball Social del Centre Sociosanitari Isabel Roig, o bé amb la Federació Catalana de Voluntariat Social (tlf: 933 141 900;  formulari online de la Borsa de Voluntariat).

 

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic