Vacuna de la grip en el personal sanitari
La importància de la vacunació

La grip és una malaltia que pot arribar a ser molt greu i que es relaciona amb:

(dades de Catalunya, temporada 2016/2017)*

 • 601 casos greus d’hospitalització (amb grip confirmada en els 14 hospitals sentinella)
 • 90 defuncions: en un 83.3% dels casos es presentava algun factor de risc (exclosa l’edat avançada), i en el 68% dels casos no havien rebut la vacuna antigripal en aquella temporada

La grip pot generar complicacions o agreujar les condicions d’un pacient amb patologia crònica:

 • La pneumònia és la complicació més freqüent (va suposar el 61.7% del casos), i pot veure’s agreujada per una sobreinfecció bacteriana
 • El síndrome de distrès respiratori agut, la falla multiorgànica i la encefalitis
 • Bronquitis, otitis i sinusitis són altres complicacions derivades de la grip

Els professionals sanitaris poden convertir-se en un vector de transmissió de la grip al centre de treball. Cal tenir present que el període contagiós de la grip comença 2 dies abans de que apareguin els primers símptomes i acaba 5 dies després de la seva desaparició. En aquest període de temps el personal pot contagiar la grip als usuaris dels centres sanitaris.

Per altra banda, també hi ha gent portadora del virus que no presenta símptomes però que també pot contagiar la grip.

Es recomana la vacuna als professionals de Medicina, Infermeria, Farmàcia, professionals que treballin en qualsevol àrea d’un centre sanitari o residència (inclòs personal no assistencial), realitzant atenció a domicili, cuidadors i voluntaris, etc. Qualsevol persona que interacciona d’una manera o una altra amb pacients i persones amb major risc de patir complicacions derivades de la grip.

Amb la vacunació dels professionals sanitaris s’aconsegueix reduir:**

 • Un 88% les infeccions gripals
 • Un 28% els dies de malaltia per infecció respiratòria
 • Un 40% la mortalitat dels pacients
 • Un 41% els dies de feina perduts

Malgrat les evidències estadístiques i les recomanacions de les autoritats sanitàries, a Espanya, en el període del 2010 al 2015 només es van vacunar un 30% dels professionals sanitaris, arribant al 31.5% a la campanya 2015/2016. A Catalunya, segons la darrera enquesta realitzada només es va vacunar un 19% dels treballadors de la salut.

Cal recordar que:

 • La vacuna antigripal és altament efectiva per prevenir la grip, assolint el 70%-90% d’efectivitat en adults menors de 65 anys
 • La protecció s’assoleix a les 2 setmanes d’administració de la vacuna i és eficaç fins a 1 any després, motiu pel que és indispensable vacunar-se anualment, fins i tot si les soques del virus de la vacuna són les mateixes que les de l’any anterior
 • Com més persones es vacunin al voltant d’un pacient d’alt risc, millor serà la immunitat del grup i menor serà la probabilitat de que es contregui la malaltia
 • Els efectes secundaris de les vacunes antigripals són poc freqüents i en general, lleus
 • Les vacunes antigripals que es fan servir al país són inactivades, no contenen virus vius, per tant és impossible contraure la grip a través de la inoculació de la vacuna
 • La vacunació del professional adquireix un valor exemplaritzant de cara al pacient i els seus familiars per tal que aquests reconeguin el valor i la importància de la vacunació

Des de Centres Blauclínic recomanem la vacunació a tots els professionals dels Centres Sociosanitaris, Residència i PADES.

__________________________________________________

*Dades extretes del Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC)

 **Dades extretes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

 

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic