Publicació d’un article escrit per l’equip de rehabilitació del CBC Putget Dolors Aleu
Estudi sobre la millora de l’equilibri a través del treball muscular

Les fisioterapeutes R. Amador, C. Guirao i la Terapeuta Ocupacional A. Sanz del Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu, han publicat un article al portal web eFisioterapia.net, que recull informació especialitzada i de qualitat sobre fisioteràpia.

L’article publicat explica l’estudi que han realitzat al CBC Dolors Aleu entre usuaris amb algun trastorn en la marxa. L’objectiu de l’estudi és valorar l’efectivitat dels exercicis de potenciació muscular contra resistència i lliure, en la millora de l’equilibri d’aquests usuaris. Addicionalment, es pretén reduir el nombre de caigudes i millorar l’autonomia dels pacients.

En l’estudi es realitzen valoracions abans i després de la rehabilitació en una mostra de 40 usuaris del CSS Dolors Aleu, repartits en dos grups de treball diferents; amb un grup es realitza treball muscular de manera lliure, i en l’altre amb resistència (fent ús d’un pes). La duració de l’estudi ha estat de 8 mesos durant l’any 2017.

L’estudi ha validat la hipòtesi inicial segons la qual, els pacients que han realitzat els exercicis de potenciació muscular contra resistència han obtingut millors puntuacions en els tests que valoren la força muscular i l’equilibri.

Us remetem al portal eFisioterapia per a consultar l’article i els detalls de l’estudi realitzat: “Mejora del equilibrio a través del trabajo musuclar contra resistencia”.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic