El Projecte Radars
El teixit veïnal s’involucra en l’acompanyament de les persones grans

Centres Blauclínic participem a la Taula d’Entitats del Projecte Radars al barri de Sant Andreu, col·laborem en la difusió del projecte i en la organització d’actes com és la Setmana de la Gent Gran, que se celebra anualment. Enguany hem visitat la parada que s’ha muntat a la Plaça Orfila en motiu de la diada de Sant Jordi per informar sobre el projecte.

El projecte Radars (de l’Ajuntament de Barcelona) està ideat per prevenir l’aïllament social de les persones grans que viuen soles, o acompanyades per altres persones grans o d’autonomia limitada, i per pal·liar-ne la solitud no volguda. Això facilita que aquestes persones puguin continuar vivint al seu domicili, comptant amb la complicitat de l’entorn.

El projecte coordina el teixit social dels barris –veïns, comerciants, entitats i serveis, especialment els professionals farmacèutics-, que d’una manera o una altra formen part de la rutina diària de les persones grans que viuen soles o en risc d’exclusió social, a les que observen amb una mirada “atenta i respectuosa” (citant la web de projecte Radars). Aquests són els “Radars Veïnals o Comercials”, que en cas de detectar canvis significatius en la rutina o l’aspecte d’aquestes persones grans, es posen en contacte amb el Projecte Radars per tal de que s’activi el sistema de prevenció.

Un equip de voluntaris visiten porta a porta els veïns dels barris per tal de identificar possibles “Radars Veïnals” i també a aquelles persones que podrien estar en risc. Quan es detecten aquestes persones, juntament amb l’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària del barri, es valora el grau d’aïllament de les persones després d’entrevistar-les, i es defineix el tipus d’intervenció necessària.

Una d’aquestes intervencions podria ser el seguiment telefònic, que a través d’una plataforma organitzada, es posa en contacte periòdicament amb la persona gran per conversar-hi, i així, a part d’acompanyar-la durant una estona, pot detectar si la seva condició es deteriora.

El Projecte Radars fou creat el 2008 a Gràcia i ara està desplegat a 35 barris de Barcelona, amb el propòsit d’arribar a 53 barris en un termini de dos anys.

El Projecte Radars no només ha aconseguit reduir la solitud de moltes persones grans i evitar-ne la seva exclusió social. Amb la seva feina també ha aconseguit promoure els vincles relacionals i el coneixement mutu entre les persones del barri, tot fomentant el sentiment de comunitat veïnal solidària amb la gent gran.

Si voleu saber més sobre el projecte, podeu visionar el  vídeo de la Diputació de Barcelona que trobareu a aquest enllaç: El voluntariat del projecte Radars.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic