Informació per a l’Acció. Com l’ús de la informació és útil per a l’atenció contínua
Assistim a la sessió informativa del desplegament del projecte

Fina Bonet, Cap del Departament de Treball Social de Centres Blauclínic, ha assistit a aquesta sessió organitzada pel CatSalut, en la que es va donar informació sobre el  projecte –encara en desenvolupament- “Informació per a l’Acció”.

Aquest projecte té com a objectiu que la informació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona pugui ser compartida amb els centres de salut i a la inversa, agilitzant l’accés a la informació, facilitant la coordinació entre els diferents professionals, i millorant així l’atenció integral de les persones, objectiu que també perseguim des de Centres Blauclínic.

S’ha realitzat una prova pilot als barris de Nova Esquerra de l’Eixample i del Besòs, centrat en la població major de 64 anys en situació d’alta complexitat social i sanitària, i es preveu que el projecte es vagi estenent progressivament a tots els altres barris de Barcelona –i tot Ctalunya-.

El procés d’envelliment de la societat i l’augment en l’esperança de vida, fan preveure que la població necessitarà cada cop més una atenció integral, que tingui en compte la complexitat del procés que és envellir, per tant, es fa necessari implementar totes aquelles eines que possibilitin una bona coordinació entre l’atenció sanitària i social, en benefici de la ciutadania.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic