El voluntariat: peça clau en l’atenció que oferim als pacients

La tasca que realitza el voluntariat a Centres Blauclínic és un puntal del nostre model d’atenció a les persones ingressades, per això trobem important participar al programa Grans Actius i Radars, i tenim signat un conveni amb la Fundació Maria Auxiliadora, entitats que gestionen la col·laboració setmanal del voluntariat als nostres centres, gràcies al qual podem oferir un ventall de serveis que van més enllà de les atencions sanitàries necessàries per als pacients: acompanyament durant l’ingrés a les persones que ho necessiten, per anar a visites mèdiques, i ara, també, sessions extraordinàries d’animació sociocultural arrel de les visites d’un voluntari de la Fundació Maria Auxiliadora, en Ramon.

Des de fa algunes de setmanes s’han començat a realitzar unes sessions plantejades en forma d’espectacle al CBC Dolors Aleu: “El show d’en Ramon”. En aquestes sessions de periodicitat setmanal s’hi expliquen contes amb missatge, amb la finalitat de fomentar el diàleg entorn a valors com la gratitud, la tolerància, l’amistat, etc. També es fa servir una tècnica basada en el teatre d’improvisació que té per objectius terapèutics desenvolupar les habilitats socials, prendre consciència dels propis sentiments, reforçar la confiança en un mateix, l’escolta activa, el control de l’ansietat, millorar l’expressió corporal i la intel·ligència emocional, entre d’altres.

Aquestes sessions faciliten l’adaptació dels pacients al centre, fomenten les relacions socials, suposen un trencament amb la rutina i són un exercici d’estímul cognitiu  molt beneficiós per als participants.

Des de Centres Blauclínic volem agrair molt la col·laboració de totes les persones voluntàries que han contribuït a que l’atenció oferta sigui semblant a un paraigua, que engloba altres paràmetres  més enllà de l’atenció sanitària.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic