Presentem una comunicació a les XIII Jornades Internacionals de la SECPAL

Hem assisitit a les XIII Jornades Internacionals de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), organitzades conjuntament amb la Sociedade Galega de Coidados Paliativos, sota el lema “Adecuación de cuidados”, que enguany s’han realitzat a la ciutat de Santiago de Compostela.

Concretament hi ha assistit Elena Codina, membre de l’equip d’atenció domiciliària PADES Ciutat Vella de Centres Blauclínic, presentant l’estudi “Visites d’urgència al servei de suport d’atenció contínua (PADES) Ciutat Vella de Barcelona” realitzat per Manuel Belmonte, Elena Codina i Marta Ruiz, personal d’infermeria de l’equip de PADES.

Aquest estudi, portat a terme entre els mesos de maig a desembre del 2017, fa un seguiment de la tipologia dels casos d’urgència que atenen l’equip de PADES Ciutat Vella, amb l’objectiu de determinar quines accions poden suposar una millora en la qualitat i efectivitat de l’atenció domiciliària.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic