Participem a l’estudi “Avaluació de l’estat immunitari del personal sanitari a Catalunya davant el virus SARS-CoV2”

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha engegat un estudi de seroprevalença i avaluació de la resposta immune al virus SARS-CoV2” del personal sanitari de Catalunya. Es tracta d’un estudi de participació voluntària, al qual molts professionals de Centres Blauclínic han volgut participar.

Els objectius de l’estudi són, per una banda, conèixer el percentatge de personal sanitari que ha superat la infecció pel Coronavirus a tots els àmbits assistencials (sanitaris i sociosanitaris, incloent les residències), i per altra banda, analitzar l’evolució de l’estat immunitari del personal sanitari durant els propers 12 mesos.

Per dur a terme l’estudi es recolliran, al mateix centre de treball dels professionals, 3 mostres de sang de cada participant al llarg d’aquests 12 mesos, i s’haurà de respondre una enquesta per completar la informació.

Els resultats individuals dels anàlisis de sang es poden consultar a ‘La Meva Salut’ o a través del metge de capçalera.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic