S’inicia MINT, un marketplace de llits hospitalaris a l’àrea integral de salut nord.

S’ha iniciat un projecte de coordinació del control de peticions i disponibilitat de diversos centre per facilitar les transicions de pacients dels hospitals d’aguts als centres d’atenció intermèdia, projecte que serà gestionat pels mateixos centres.

Blauclínic, a través del Centre Isabel Roig, hi participa en l’àmbit de l’AIS NORD conjuntament amb l’hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Sant Rafael, el CIS Cotxeres i el Parc Sanitari Pere Virgili.

Aquest aplicatiu, d’àmbit territorial, ha estat desenvolupat per l’empresa Amalfi Analytics i permetrà de manera virtual i en temps real, saber aquelles places disponibles que hi pot haver per derivar aquells pacients que requereixin atenció intermèdia.

Des de Blauclínic valorem molt positivament la participació en projectes d’aquestes característiques ja que aquestes eines permeten millorar l’eficiència dels recursos que disposem, però representen sobretot un pas important per avançar cap a la millora de la resposta territorial a les necessitats de salut de la ciutadania.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic