Implantació de la targeta TSI Cuida’m
Una targeta sanitària per identificar els usuaris que requereixen una atenció diferenciada

La targeta sanitària TSI Cuida’m ja ha iniciat la seva implantació. Amb aquesta targeta es persegueix l’objectiu de segmentar de manera proactiva determinats grups de població i realitzar-ne una discriminació positiva atenent les seves característiques particulars, com ara l’alta fragilitat relacional.

Amb la presentació de la targeta als serveis d’admissió dels centres sanitaris s’identifica immediatament les persones que pel seu estat de salut o les seves característiques especials necessiten una atenció diferenciada, com per exemple: disminuir les demores a les sales d’espera, facilitats per l’acompanyament per part d’una altra persona a les zones d’urgències o en activitats diagnòstiques (sempre que sigui possible), o una atenció especial en el transport sanitari, entre d’altres.

La TSI Cuida’m la de sol·licitar el professional que tracta l’usuari, prèvia autorització d’aquest o si s’escau, del seu representant (familiar o tutor), ja sigui perquè considera que la persona n’hauria de disposar, ja sigui a petició de l’usuari o el seu representant, i sempre segons criteris clínics convenientment regulats per part del CatSalut.

 

Per a més informació, consulteu aquesta pàgina web de CatSalut.

 

Fitxers adicionals
new_file_69_0.jpg
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic