Presentació de l’informe “Repensant el Model d’atenció a les persones amb dependència”
La Unió Catalana d’Hospitals

El 17 de maig es va presentar l’informe “Repensant el Model d’atenció a les persones amb dependència”, un document de La Unió realitzat amb la participació d’entitats del sector d’atenció a la dependència, l’atenció sociosanitària i la salut mental.

La sessió es va iniciar amb unes paraules d’Helena Ris, Directora General de La Unió, seguides per les dels Vocals Presidents dels Consells entre els qui hi ha el Dr. Josep Ganduxé, Director General de Centres Blauclínic. També el Sr. Josep Lluís Rosselló i el Sr. Joan Orrit. Posteriorment es van explicar els detalls de l’informe i a continuació es va fer una taula rodona sobre la “Realitat de la provisió que han de fer les entitats per poder donar resposta al canvi de les necessitats de les persones en un futur no llunyà”.

Durant la sessió va quedar palesa la importància d’actualitzar el model actual d’atenció a la dependència per tal d’encarar els reptes de futur, garantint la continuïtat dels serveis, la qualitat i la innovació.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic