Memòria d’activitat assistencial
Centres Blauclínic 2016

Ja es pot consultar la memòria de l’activitat dels diferents Centres Blauclínic: CBC Isabel Roig, CBC Putget Dolors Aleu, CBC Hospital Sant Jordi de la Vall d’Hebron i CBC PADES.

A la memòria hi presentem de forma resumida l’activitat assistencial realitzada durant el 2016.

Fitxers adicionals
new_file_97_0.pdf new_file_97_1.pdf new_file_97_2.pdf new_file_97_3.pdf new_file_97_4.pdf
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic