SERVEIS

Llarga estada

S'ofereix atenció continuada a persones amb malalties o processos crònics i diferents nivells de dependència, amb diversos graus de complexitat clínica amb l'objectiu de millorar les seves capacitats funcionals per retornar al seu domicili.
Convalescència

S'ofereix tractament mèdic, cures d'infermeria i/o un programa de rehabilitació a persones que es trobin en fase de recuperació d'un procés agut i amb pèrdua d'autonomia potencialment recuperable, que permeti el seu retorn a la comunitat.
Cures pal·liatives

S'ofereix atenció integral i continuada a persones amb malaltia crònica avançada oncològica i no oncològica amb l'objectiu de controlar el símptomes, proveir cures de confort i la millora de la qualitat de vida.
Subaguts

S'ofereix atenció a pacients, en general fràgils, grans i amb malalties cròniques evolucionades (PCC/MACA), que són remesos des del Servei d'Urgències Hospitalari o el CUAP. L'objectiu principal és la resolució de la situació clínica amb el retorn a domicili.
Serveis residencials

Oferir un entorn confortable, adaptat i adequat a les necessitats de les persones i oferir la recuperació i/o el manteniment del màxim grau d’autonomia, millorant la seva qualitat de vida.
Hospital de dia

L'Hospital de dia de geriatria presta assistència continuada i acotada en el temps a persones amb malaltia crònica i dificultats funcionals i/o cognitives amb l'objectiu de mantenir o millorar la seva situació mitjançant un pla terapèutic adient a les seves necessitats.

Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic